Menu

Zapisy do szkoły specjalnej – jakie dokumenty są potrzebne?

Zapisy do szkoły specjalnej

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do bezpłatnej i dostępnej edukacji w szkołach specjalnych. Jeśli szukasz szkoły specjalnej dla swojego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, aby mogło ono zostać przyjęte.

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość danej osoby. Jeśli szukasz szkoły specjalnej dla swojego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, aby zostać przyjętym. Dowód osobisty jest podstawowym wymaganym dokumentem.

Orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Jednym z najważniejszych dokumentów, które należy okazać przy zapisywaniu osoby z niepełnosprawnością intelektualną do szkoły specjalnej, jest dowód jej niepełnosprawności intelektualnej. Dokument ten jest wydawany przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.