Menu

Dyrekcja ośrodka

dyrekcja

Dyrekcję ośrodka specjalnego tworzą dyrektor dr Barbara Janiuk i wicedyrektor Eugeniusz Pietrzak

Dyrektor dr Barbara Janiuk

dr Barbara Janiuk

Barbara Janiuk jest doktorem oligofrenopedagogiki i założycielką szkoły specjalnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od ponad 50 lat pracuje z dziećmi i wypracowała własne metody ich kształcenia. Jej praca została doceniona przez polskie władze. W wolnym czasie uwielbiam podróżować i poznawać nowe kultury.

Zastępna dyrektor dr Eugeniusz Pietrzak

dr Eugeniusz Pietrzak

Eugeniusz Pietrzak jest wicedyrektorem i doktorem oligofrenopedagogiki. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkole podstawowej. Od 20 lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Downa. Jest autorem licznych publikacji naukowych.