Oferta edukacyjna

 

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju

 

   Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju jest placówką z ponad 30 – letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od roku szkolnego 2018/2019 Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na następujących poziomach kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa z klasami I - VIII;
  • Gimnazjum z klasą III
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie cukiernik i kucharz prowadzone w Branżowej Szkole I stopnia
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat

 


Pozostałe aktualności które mogą Cię zainteresować: